Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2011

3493 0c9e


This. Is. Love.

Reposted fromearter earter viapindola pindola
evill
8430 412b
:)
Reposted byst4choo st4choo
evill
8388 2f5d 500
Reposted byjustmessmagdakvertheer

March 06 2011

evill
9765 5432
metal forever
Reposted bymochalenaperfectlyflawedsuperfly

March 02 2011

evill
5234 21a3

 

Reposted bybrzoskamishastawhenthesungoesdownkasiarzynasugar-skullmegadethbng123lemonlysandrinegacjaNotaSecondtowasteFifroundaboutroundaboutclassicLadyJulezbialasmierclechatonwillyoudrawmedestroyedprzeblyskijustasmileiblameyouwhenthesungoesdownRadioActiveSmileDiviusLostinBlackHolemaraskowathe-new-beyoncesentimentalityjefimijjatosianinalifeisadreamnirvanaPeconmarbra12claudettelanformeroksannrainbow2233fileera
evill
9143 6359
Reposted fromusagii usagii viaacideffects acideffects

March 01 2011

evill
1917 a6b8
Reposted byZingtohtewinsky
evill

February 24 2011

evill
2374 5317
Codziennie od życia dostajesz czystą kartkę, i to od Ciebie zależy, co na niej napiszesz.
Reposted bynatiiiiprincess58cindeezyparsunmarkiza

February 23 2011

evill
8490 ec23
nie lubię jak ktoś coś, a potem nic.
Reposted bycinnamoncocoCacheCachecreepAddMoreColorsToYourLifenameherhopesimplepleasures
evill
0604 4de3

^^'

Reposted byzlewkizpolewkijoehappystrikerzonomojaMalinaMalinowa

February 22 2011

evill
4440 1adb
nie jestem dziwna. po prostu jestem z edycji kolekcjonerskiej.
Reposted byOkruszekzlewkizpolewkisharaqussvifonBunnyBooznieczulicaflanela
evill
3183 59ca

masz coś do powiedzenia? to się zamknij.

Reposted bydyspneadiediediewhenthesungoesdownjoeana
evill
2702 65fa

jeśli chcą cię zniszczyć kłamstwem - Ty zabij ich szczerością.

Reposted bypavarottijustIam
evill
4249 8792
Każda chwila jest wyjątkowa trzeba to tylko dostrzec.
Reposted byxeahliarszvrotnaacideffects
evill
0131 ba0f

 

Tags: Johnny Depp
evill
9973 243b
I don't do cocaine anymore. Well, only occasionally.
Tags: Slash
Reposted bydiediedie diediedie
evill
1596 c0ba
Skoro urodziłaś się suką, to księżniczką raczej nie umrzesz.

February 21 2011

evill
2145 b09b
chciałam dobrze, wyszło jak zwykle.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl